Behandling / Vägledning

Kom och träffa mig på mässa:

 • Den 27 augusti, kl 10-16, finns jag på Hälso- och Hantverksmässan i Knislinge Folkets Park.

Jag hoppas vi ses!

Helhetshealing – en djupverkande behandling

Vi föds och vi lever – och slår oss ibland – till både kropp och själ och får ”blåmärken” som sätter sig som blockeringar i våra kroppar och hindrar vårt naturliga energiflöde. Ju färre blockeringar desto bättre energiflöde och ett högre välmående. I en behandling kan jag se dessa blockeringar och ta bort dem så att du kan läka dig själv.

Varje behandling startar med samtal och rådgivning för att på olika sätt hjälpa klienten se sambanden mellan fysiskt och själsligt mående. Detta är ofta en viktig del i arbetet.

Distansbehandling sker endast om jag träffat klienten för behandling tidigare.

Praktiskt:

 • Tid: en behandling tar 1 – 1,5 timme
 • Pris: 750:- för en timme och 850:- för 1,5 timme
 • Ålderspris, 8-16 år samt från 65 år: 650:-/750:-

Regression

Här hjälper jag klienten att gå tillbaka till händelser som klientens själ vill visa. Det kan vara från barndomen eller från tidigare liv.

Jag utför endast regressioner i terapeutiskt syfte, det vill säga, när jag tror att klientens mående beror på låsta händelser från förr som vi inte har kommit åt på annat sätt.

Praktiskt:

 • Jag arbetar inte med hypnos
 • Tid: En regression tar 1 – 3 timmar.
 • Pris: 1 200:-

Medial vägledning

En hjälp att se nya perspektiv och möjligheter.

Önskar du förändring men vet inte riktigt med vad? Är du kanske redan på väg mot förändring men känner dig lite orolig för hur det ska bli? Då kan en medial vägledning vara till hjälp!

Tarotkort

Vill du att jag ska lägga kort för dig? En kortläggning kan ge dig ett annat perspektiv på de frågor du har. Även om korten i en tarotlek har specifika betydelser tar jag mig friheten att ha ”tolkningsföreträde”. Du ställer frågor och jag tittar på det troligaste scenariot över en viss, given tid.

Praktiskt:

 • Pris: 15 minuter, 250:-, 1 timme, 800:-
 • Fungerar även på distans

Kanalisering

Här pratar jag med dina guider och vägledare, och ställer de frågor du önskar få svar på. Dina guider och vägledare är kärleksfulla hjälpare som bara vill dig väl. Jag förmedlar guidernas svar på dina frågor och ger dig budskapen som de vill förmedla.

Praktiskt:

 • Pris: 1 timme, 850:-
 • Fungerar även på distans

Djurhealing & djurkommunikation

En djurbehandling inleds alltid med en kommunikation. Djurägaren behöver vara med hela tiden för att kunna ställa frågor till djuret eller mig under kommunikationen.

Praktiskt:

 • Tid: En Djurhealing tar ca 1 timme.
 • Pris: 850:- + ev. körersättning och restidsersättning, 35:-/mil resp. 350:-/påbörjad timme.

Allmänt:

 • Jag har tystnadsplikt.
 • Kom ihåg att behandlingar aldrig ersätter läkare- eller veterinärbesök, däremot går det bra att kombinera.

Boka behandling eller få mer information